Piscina de polièster Spa

Piscina de polièster monobloc GRAF SPA
Fons amb pendent, filtració i local tècnic

CARACTERÍSTIQUES

Kit complet de piscina vinilèster / polièster amb accessoris, filtració muntada en local tècnic, quadre elèctric, projector, canonades, ràcords de PVC, kit de neteja i productes químics per a posada en servei.

Vas piscina de vinilèster / polièster forma d’spa. Fons pendent continu suau, amb filtració en local tècnic.

Piscina de vinilèster / polièster monobloc model

Colors disponibles
Blau, blau/blanc, beix, blanc i gris.

Acabats color piscines polièster

Equipament
Skimmers, becs d’impulsió, bec d’aspiració i projector de LEDS de 12 v, quadre elèctric amb rellotge programador i transformador per projector. Canonades, ràcords de PVC i kit de neteja.

Filtració
Filtre Astral de sorra de sílex, i bomba ESPA de 12 m3 / h, adaptats al volum de la piscina amb 2 anys de garantia, quadre elèctric amb rellotge programador, disjuntor magnetotèrmic, contactor i transformador per a projector de 300 w. 12 v. o LEDS.

Acabats i mesures

Separador
Mod. SPA 200
Mod. SPA 200
2,00 x 1,60 x 0,86 m
2,00 x 2,00 x 0,86 m