Filtració tècnic

Filtracions autònomes autoportables

El concepte de filtració TECNIC GRAF està dissenyat per aconseguir una qualitat de filtració excel·lent amb el mínim temps d’instal·lació i manteniment possible. Fabricat amb una estructura robusta de polièster i altres compòsits resistents a la intempèrie i als raigs UV.Acabats exteriors molt atractius i equipats amb bombes autoencebadores amb ltres de sorra de sílex, un sac filtrador o cartutx.Fabriquem una gamma àmplia de models, per a tot tipus de piscines.

SENSE CANONADES

No és necessària cap instal·lació de canonades enterrades al jardí. Es munta totalment a la fàbrica, únicament cal col·locar-lo a la vora de la piscina, fixar-lo a l’estructura i connectar-lo a la xarxa elèctrica i al desguàs.

ROTACIÓ DE L'AIGUA

La filtració TÈCNIC GRAF està dissenyada perquè l’aigua segueixi un moviment rotatori, la impulsa pels brocs laterals i la recull per l’skimmer situat al costat oposat de la filtració, així es garanteix el moviment de l’aigua per molt complicada que sigui la forma del vas de la piscina, i s’eliminen zones mortes a les cantonades i les escales al temps que estalvia energia, ja que aquest sistema permet instal·lar bombes de consum menor.

Rotacio aigua filtracio tècnic Graf

MINI SUPERFÍCIE
Model per a piscines de ns a 30 m3
de volum d’aigua. Filtració amb sac o cartutx.

Filtració tècnic Graf mini superficie

MINI ENCASTAT
Model per a piscines de ns a 30 m3
de volum d’aigua. Filtració amb sac o cartutx.

Filtració tècnic Graf mini encastat
Filtracio de piscina tècnic Graf

ESTÀNDARD SUPERFÍCIE
Model per a piscines de fins a 60 m3 de volum d’aigua. Filtració amb filtre de sílex, sac o cartutx.

ESTÀNDARD ENCASTAT
Model per a piscines de fins a 60 m3 de volum d’aigua. Filtració amb filtre de sílex, sac o cartutx.

MAXI ENCASTAT
Model per a piscines de fins a 140 m3 de volum d’aigua. Filtració amb filtre de sílex, sac o cartutx.

Filtracions autoportables amb augmentador de cabal

Model amb augmentador de cabal,(sistema patentat) mitjançant un sistema d’aspiració directa, per la recirculació de l’aigua en profunditat a base de ventury, amb aigua filtrada, aigua d’aportació de fons i aire que ofereix la possibilitat de natació contra corrent convertint-se en un hidromassatge al barrejar-se amb l’aire.Skimmer i boquilla orientable en el frontal.Amb filtre de sac i cartutx. Possibilitat d’instal·lació interior de cloradots per electròlisis, regulador PH, calefactor elèctric, intercanviador de calefacció etc.

ROTACIÓ DE L'AIGUA

Sistema de moviment de l’aigua a base d’impulsió central potent de l’aigua filtrada i recollida pels laterals amb un elevat moviment circulatori

Filtració GRAF per piscina Encastable Ventury
Filtració GRAF per piscina Encastable Ventury

ENCASTABLE VENTURY
Model per a piscines de fins a 60 m3 de volum d’aigua. Filtració amb filtre de sílex, sac o cartutx.

Filtracions murals per a piscines elevades i rehabilitació

La gamma de TÈCNIC MURAL consisteix en sistemes de filtració situats a la vora de la piscina, i combina bàsicament un cos d’aspiració i impulsió de l’aigua i una part mecànica que pot instal·lar-se a distància. 

Aquest sistema de filtració s’ha creat per a piscines de fusta i xapa metàl·lica instal·lades en superfície.

En rehabilitació de piscines tradicionals evita haver de trencar el vas de formigó per col·locar els skimmers i els brocs amb una simple instal·lació mitjançant cargolsEnter your text here...

Filtració tècnic Graf Maxi Mur F

MUR-F
Equip compacte de mural de mides reduïdes amb skimmer, brocs d’impulsió i presade netejafons. Se situa a la vora de la piscina, i es connecta fàcilment a una filtració tradicional.

Filtració tècnic Graf Mur SC

MUR-S/C
Equip compacte de mural amb skimmer i brocs d’impulsió Amb filtració interior de sac filtrador o cartutx. Se situa a la vora de la piscina, i es connecta fàcilment a una bomba situada a distància.

Filtració tècnic Graf Mur Turbo

MUR TURBO
Equip compacte de mural amb nedada a contracorrent amb broc regulable en direcció i cabal amb comandament pneumàtic de posada en marxa i presa d’aire per hidromassatge.Se situa a la vora de la piscina, i es connecta fàcilment a una bomba situada a distància.

Filtració tècnic Graf Mur F en piscina fusta

TECNIC MUR F en piscina de fusta

MURALS I AUTÒNOMS DE NEDADA CONTRA CORRENT

Equips de gran potència i alt cabal converteixen la piscina en un autèntic riu salvatge per poder nedar ininterrumpidament sense arribar a la vora.

Filtració tècnic Graf Tecturbo

TECTURBOE

Equip compacte de superfície amb nedada a contracorrent amb broc regulable en direcció i cabdal amb comandament pneumàtic de posada en marxa i presa d’aire per hidromassatge.
Se situa a la vora de la piscina.
Té la bomba incorporada a l’interior.
Només cal connectar-lo a la xarxa.

Àmplia gamma d'accessoris

Una àmplia gamma d’accessoris pot ser instal·lada a l’interior del bloc filtrador. Electròlisi de sal, controladors de pH, escalfadors elèctrics, intercanviadors de calefacció, bombes de pressió per a netejafons, etc.

Tapa plat i dutxa

Tapa i plat de dutxa

Detall del filtre de sorra

Detall del filtre de sorra per a models estàndard.

Detall bomba i vàlvules

Instal·lació interior amb bomba i vàlvules de filtració i l’opció de nedada a contracorrent.

Interior davanter del model Maxi

Interior davanter del model Maxi amb dos elements filtradors.

Detall el broc orientable de nedada a contra corrent

Detall del broc orientable de nedada a contra corrent.

Cistell d’skimmer

Cistell d'skimer i tapa per a natejafons en model sac i cartuxt

Detall de brocs laterals i lliurament de l’escala

Detall de brocs laterals i lliurament de l’escala.

Escala inox

Opció d’escala inox. Només en model estàndard encastat.

Instal·lació

Se n’aconsella la instal·lació a la vora de la piscina amb una base de formigó i rebliment lateral de gravetes, per evitar, en la mesura del possible, el pes lateral del reble. Es fixa a l’estructura de la piscina mitjançant tacs metàl·lics.

La instal·lació elèctrica a l’obra s’ha d’efectuar per un professional i segons les normes del país en qüestió.

És absolutament imprescindible instal·lar una presa de terra i un protector diferencial de 0,030 A a totes les instal·lacions elèctriques.

Característiques de filtració tècnic
Instalació filtració estandard i mini
Instalació filtració estandard i maxi C/S
Instalació filtració maxi F
Instalació filtració mural F
Instalació filtració mural S/C

MODEL F

Filtre de sorra de silex

Filtre de sorra de sílex
Capacitat de filtració: 59 micres
Dimensions Ø: 400, 500, 600 i 750 mm

MODEL C

Cartutx

Cartutx
Capacitat de filtració: 20 micres
Dimensions:
350 x 200 mm.

MODEL S

Sac filtrador

Sac filtrador
Capacitat de filtració: 20 micres
Dimensions:
460 x 200 mm.