Local tècnic

Locals tècnics per a filtració tradicional

Locals tècnics encastables i semiencastables d’alta resistència, fabricats amb resines de polièster reforçat amb fibra de vidre. Tapes reforçades amb doble capa i plafó d’abella de polipropilè. Estructurats amb bandes verticals de reforç, passamursde PVC laminats a l’estructura garanteixen l’estanquitat del recipient. Tapes amb acabat antilliscant, frontisses i cargols d’acer inoxidable, barra d’alumini per a suport de la tapa.

Dutxa amb filtracio local tecnic encastable
Filtracio local tecnic encastable tapa verda

ENCASTABLE, TAPA VERDA

Per minimitzar al màxim l’impacte visual.
Passamurs de 50 mm laminats.
Codi: LT400 / LT500 / LT700.
Per a filltres fins a 410, 520 y 650.

Model LT 400

Filtracio local tecnic encastable menut

ENCASTABLE, MENUT

De dimensions reduïdes, amb tapa de color.Ideal per a motors de nedada a contracorrent, bombes, aparells de tractament d’aigua, etc.
Passamurs de 63 o 50 mm laminats. Codi: LTMENUT

Model LT MENUT

Filtració local tecnic encastable tapa dutxa beix

ENCASTABLE, TAPA DUTXA BEIX

Útil i desapercebut. Amb dutxa d’acer inoxidable, presa de terra i passamurs d’entrada d’aigua laminat a l’estructura, desguàs mitjançant sifó d’acer inoxidable, canonada interior i passamurs de 50 mm laminats.
Codi LT500D / LT700D.
Per a filtres fins a 520 i 650.

Filtració local tecnic encastable LT500

Model LT 500

Filtració local tecnic encastable tapa dutxa 2 colors

ENCASTABLE, TAPA DUTXA DOS COLORS

Útil i elegant. Amb dutxa d’acer inoxidable, presa de terra i passamurs d’entrada d’aigua laminat a l’estructura, desguàs mitjançant sifó d’acer inoxidable, canonada interior i passamurs de 50 mm laminats.
Codi LT500D2 / LT700D2.
Per a filtres fins a 520 i 650.

Filtració local tecnic encastable LT700

Model LT 700

Dutxa filtració local tecnic encastable 2 colors

Locals tècnics semiencastables

Filtració local tecnic semiencastable Eco Top

SEMIENCASTABLE ECO TOP

Filtració instal·lada en el local ECO700 amb muntatges interiors de bomba i vàlvula distribuïdora per a sistemes de neteja integrats, bomba per a hidromassatge, bombes bufadores per a balneoteràpia, amb els seus quadres elèctrics respectius.

Filtració local tecnic semiencastable Eco Top
Filtració local tecnic semiencastable Eco Top

Model ECO TOP

Filtració local tecnic semiencastable Eco

SEMIENCASTABLE ECO

D’accés fàcil i còmode, amb tapa desmuntable i porta amb pany de clau, frontisses i cargols d’acer inoxidable. Passamurs de 50 mm laminats. Codi ECO500 / ECO700. Per a filtres de fins a 520 i 650.

Filtració local tecnic semiencastable Eco

Model ECO

Filtració local tecnic semiencastable Menut

SEMIENCASTABLE MENUT

De dimensions reduïdes, equipat amb filtració, per piscines petites, muntat en superfície o enterrat.

Filtració local tecnic semiencastable Menut
Filtració local tecnic semiencastable Menut

Model MENUT

Conjunts d’instal·lació amb murals filtradors i locals tècnics

Filtració mural amb filtre de cartutx

MURAL

Model mural amb filtre de cartutx o sac filtrador i local tècnic MENUT amb la instal·lació de la bomba al seu interior. El local pot situar-se a una certa distància amb les canonades enterrades al jardí.

Caseta de fusta per la filtració de la piscina

CASETA DE FUSTA

Amb muntatge interior de filtració, tractament químic, balneoteràpia, calefacció, sistema de neteja automàtica de fons, quadre elèctric, etc.

Filtració mural amb filtre de sorra de sílex

MURAL

Model mural amb filtre de sorra de sílex i local tècnic Eco amb la instal·lació de bomba, filtre, vàlvula distribuïdora de 6 vies i vàlvules de PVC al seu interior. El local pot situar-se a una certa distància, amb les canonades enterrades al jardí.

Filtracions muntades en locals tècnics

Interior d'una filtració del local encastable

Interior d’una filtració del local encastable.

Interior filtració ECO

Interior d’una filtració ECO.

Muntatges interiors amb bombes autoaspirants i filtres de sorra de sílex de polièster reforçat amb bra de vidre amb vàlvula distribuïdora lateral, canonades i vàlvules de PVC amb acabats d’alta qualitat.

Filtres laminats de polièster

Filtres laminats de polièter.

Bomba autoaspirant

Bombes autoaspirants.

Una àmplia gamma d’accessoris pot ser instal·lada a l’interior del local. Electròlisi de sal, controladors de pH, escalfadors elèctrics, intercanviadors de calefacció, bombes de pressió per a netejafons, etc.

Conjunt de bombes bufadores d’aire per a balneoteràpia.

Conjunt de bombes bufadores d’aire per a balneoteràpia.

Vàlvula de distribució per a netejafons automàtic

Vàlvula de distribució per a netejafons automàtic integrat en l’estructura de la piscina.

Quadres elèctrics per filtració piscina

Quadres elèctrics adequats a tots els models de filtració. Se subministren dins el local tècnic com a accessori opcional.

Instal·lació

És aconsellable la instal·lació dels locals tècnics al jardí, amb una base de formigó i rebliment lateral de gravetes, per evitar en la mesura del possible el pes lateral del reble.

Per al desguàs dels locals amb plat de dutxa s’aconsella que a la sortida del local s’instal·li una canonada de 75 mm. com a mínim per evitar el retorn de l’aigua pel desguàs de la dutxa quan es realitza un rentat de filtre o el buidat de la piscina.

La instal·lació elèctrica a l’obra ha de ser efectuada per un electricista professional i segons les normes del país en qüestió. És absolutament imprescindible instal·lar una presa de terra i un protector diferencial de 0,030 A en totes les instal·lacions elèctriques.Muntatge de filtració local tècnic enterrat
Muntatge de filtració local tècnic Menú
Muntatge de filtració local tècnic eco
Característiques de la filtració local tècnic

MUNTATGE TRADICIONAL

Amb els skimmers i els brocs situats en cares oposades i les canonades enterrades al subsòl, l’equip de filtració pot col·locar-se a una certa distància de la piscina.


Rotació aigua a la filtracio local tècnic Graf