Filtració integral

Plafons filtradors d’última generació

La col·locació de la filtració integral a l’obra és simple, ja sigui per professionals o per bricolatge. Per a piscines de formigó o paret de blocs, se subministren amb potes d’ancoratge. Per a piscines de plafons n’hi ha prou amb trepanar el lateral per a la seva adaptació. La subjecció del liner es realitza amb una brida amb tapa escamotejable per amagar els cargols. Totalment instal·lats amb filtració de sílex, cartutx o sac filtrador.

Brida de subjecció de liner desenvolupada per facilitar-ne la col·locació. De forma de trapezi, garanteix l’ancoratge del liner i està proveïda d’una pestanya per al cobriment dels cargols, i es tanca amb una simple pressió.

Brida de subjecció liner piscina
Filtració integral Graf 75

Model 75 i 100

ROTACIÓ DE L'AIGUA

Sistema de moviment de l’aigua a base d’impulsió central potent de l’aigua filtrada i recollida pels laterals amb un elevat moviment circulatori.Rotacio de l'aigua filtracio integral Graf

Model 125

MODEL 75
Model tradicional amb cabals directes de la bomba.Plafó frontal de 75 cm amb un skimmer.
Muntat amb filtre de sorra de sílex de 500, cartutx i sac filtrador.

MODEL 100
Plafó frontal de 100 cm amb un skimmer.Muntat amb filtre de sorra de sílex de 600, cartutx o sac filtrador.

MODEL 125
Plafó frontal de 125 cm amb dos skimmers.Muntat amb dos cartutxos o sacs filtradors.

Nedada a contracorrent amb broc orientable.

Pany amb clau a la porta superior per a major seguretat.

La força d’una cascada a la piscina

Model amb augmentador de cabal (sistema patentat) mitjançant un sistema d’aspiració directa, per a la recirculació de l’aigua en profunditat a base de venturi doble per a aigua i aire que ofereix la possibilitat de nedar a contracorrent, al mateix temps que es converteix en hidromassatge, tot barrejant-hi potents bombolles d’aire.

Filtració integral Graf 100
Esquema de filtració integral Graf 100
Broc orientable

Broc orientable, amb gran capacitat de cabal.

Presa de fons per augmentador de cabal

Presa de fons per augmentador de cabal i nedada a contracorrent.

Nansa instal·lada al frontal

Nansa instal·lada al frontal, molt pràctica per a hidromassatge amb la nedada a contracorrent.

Instal·lació

La instal·lació elèctrica a l’obra ha de ser efectuada per un professional i segons les normes del país en qüestió. És absolutament imprescindible instal·lar una presa de terra i un protector diferencial de 0,030 A en totes les instal·lacions elèctriques.


Instal·lació interior pensada per a la comoditat de l’usuari.

Cartutx

Filtre de cartutx
Capacitat de filtració:
20 micres
Dimensions:
350 x 200 mm.

Sac filtrador

Sac filtrador
Capacitat de filtració:
20 micres
Dimensions:
460 x 200 mm.

Filtre de sorra de silex

Filtres de sorra de sílex de 500 per al model 75 i de 600 per al model 100.