Filtracions per a piscines

Filtració Tècnic

El concepte de filtració TECNIC GRAF està dissenyat per aconseguir una qualitat de filtració excel·lent amb el mínim temps d’instal·lació i manteniment possible. Fabricat amb una estructura robusta de polièster i altres compòsits resistents a la intempèrie i als raigs UV.

Acabats exteriors molt atractius i equipats amb bombes autoencebadores amb filtres de sorra de sílex, un sac filtrador o cartutx.

Fabriquem una gamma àmplia de models, per a tot tipus de piscines.

SISTEMA DE FILTRACIÓ SENSE CANONADES

No és necessària cap instal·lació de canonades enterrades al jardí. Es munta totalment a la fàbrica, únicament cal col·locar-lo a la vora de la piscina, fixar-lo a l’estructura i connectar-lo a la xarxa elèctrica i al desguàs.

Filtració integral

Filtració per a piscines de polièster

Sistema de filtració integrat en el vas de la piscina. L’equip complet de filtració s’instal·la annex a la piscina facilitant la connexió entre tots dos.

Filtració integral per a piscina

Amb filtració de sorra:
Preparat per treballar!

Rotació d'aigua filtracio integral Graf

ROTACIÓ DE L'AIGUA

Sistema de moviment de l’aigua a base d’impulsió central potent de l’aigua filtrada i recollida pels laterals amb un elevat moviment circulatori.

Filtració local tècnic

Filtració amb locals tècnics per a la piscina ubicats al jardí, amb sistema de filtració tradicional, separada de la piscina amb conduccions subterrànies. Models empotrables i semiempotrables de fàcil manipulació i accés a les vàlvules i accessoris. No hi ha treballs de lampisteria ni d’electricitat, el local tècnic està totalment equipat i premuntat

Platina amb filtració instal·lada

Sistema de filtració per mantenir l’aigua neta. La recirculació i filtrat de l’aigua per pre filtres i filtres permet retenir des de les fulles més grans fins a les partícules més petites de pols. Alhora, el sistema de cloració salina desinfecta l’aigua.

1. Regulador automàtic de PH.
2. Clorador salí.
3. Filtre de la piscina amb sorra o vidre.
4. Tub de desviació de calefacció.
5. Quadre elèctic de maniobra filtració i transformador per a projector.
6. Aspiració de l’aigua de la piscina provinent de l’skimmer, de l’embornal i dels netejafons.
7. Aixetes de pas.
8. Bomba d’aigua.
9. Retorn de l’aigua cap als impulsors. Supressió.
10. Desaigüe.

Platina amb filtració per a piscina